Uprava

Sjednice općinskog vijeća

25. sjednica Vijeća  (28.02.2020)

Na 25. sjednici Vijeća sve Odluke slijedom predloženog i dopunjenog Dnevnog reda su usvojene. Izvješće sa skupa započet ćemo pitanjima i prijedlozima vijećnika slijedom kojih se pažnja javnosti usmjerila između ostalog na radove...Zatvorena savjetovanja  (20.01.2020)


24. sjednica Vijeća  (24.12.2019)

Na sjednici su prihvaćene III. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu te Prijedlog Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu s Obrazloženjem i Odlukama o izvršenjima i pripadajućim Programima.


23. sjednica Vijeća  (29.11.2019)

Na 23. sjednici općinskog Vijeća, donesene su Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda te Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač za 2019/20. akademsku godinu...


22. sjednica Vijeća  (16.11.2019)

Na 22. sjednici općinskog Vijeća održanoj 15. studenoga 2019. godine jednoglasno su prihvaćene dvije točke dnevnog reda - donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti...21. sjednica Vijeća  (16.09.2019)

Većina točaka Dnevnog reda sjednice odnosila se na Komus, Javnu ustanovu za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Sirač. Potreba za formiranjem ustanove nametnula se zbog postavljenih ciljeva realizacije projektnih aktivnosti...


19. sjednica Općinskog vijeća održana je 1. srpnja 2019. godine, a na njoj su donesene II. Izmjene proračuna koje su dopunjene na 20. sjednici, dva dana kasnije, odnosno 3. srpnja 2019. godine.


18. sjednica Vijeća  (21.05.2019)

Na sjednici vijećnici su prihvatili Izvješće načelnika o preraspodjeli sredstava u Proračunu za prošlu godinu, prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Proračuna s pratećim programima također za prošlu godinu...