Uprava

Sjednice Općinskog vijeća

Vijećnici su prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci. Donesene su Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika i djelokrugu JUO Općine...


Radni prijedlog Dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća s jednom točkom proširen je na još tri. Sve predložene Odluke, vijećnici su prihvatili na operativnom i informacijski korisnom skupu koji je vodio predsjednik Vijeća Branimir Miler.&l


Ovogodišnjim projektnim planovima obuhvaćeni su rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića, izgradnja nogostupa u Kipu, uređenje Općinske vijećnice i arhiva te streljane. Kako stižu odobrenja za neke od projekata tako je potrebno uskladiti Prorač
Održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća. Za predsjednika Vijeća jednoglasno je izabran Branimir Miler, a za zamjenika predsjednika Tomislav Petrušić. Na sjednici su verificirani mandati, a vijećnici su položili prisegu.Sukladno novonastaloj epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj korona virusom COVID-19, prema uputama Ministarstva uprave, 38. sjednica vijeća održana je 26. ožujka 2021. godine izjašnjavanjem putem e-maila.


Vijećnici na ovoj sjednici prihvatili su jednoglasno sve Odluke pa tako i prijedlog izmjene i dopune Statuta Općine Sirač u skladu s novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Jednoglasno su prihvaćene, Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom...


Zatvorena savjetovanja  (16.03.2021)