OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Sirački Župni zbor Sv. Dominika Savia održao je koncert nakon svete mise.

 

Možete poslušajte pjesme s koncerta.

Poznate li njega

Zdravo budi, Marijo

Život svoj prikazujemo Bogu

Očev dom

Isus u jutro

Dominiku Saviu

Laudate Mariam


(Broj pregleda: 1557)