OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sirač (15.02. - 15.03.2021.)

Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač (15.02. - 15.03.2021.)

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač (15.02. - 15.03.2021.)

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač (15.02. - 15.03.2021.)

Nacrt Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Sirač u 2021. godini (15.02. - 15.03.2021.)

Nacrt Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Sirač u 2021. godini
Obrazloženje nacrta Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Sirač u 2021. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima (15.02. - 15.03.2021.)

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Obrazloženje nacrta Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Sirač za razdoblje od 2015. do 2019. godine (15.02. - 15.03.2021.)

Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Sirač za razdoblje od 2015. do 2019. godine
Obrazloženje nacrta Izvješća o stanju u prostoru Općine Sirač za razdoblje od 2015. do 2019. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (16.11.2020. - 16.12.2020.)

Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Nacrt Obrazloženja Plana Proračuna za 2021. godinu
Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu (15.11.2020. - 15.12.2020.) 

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu
Obrazloženje Nacrta Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (09.11.2020. - 09.12.2020.)

Plan djelovanja Općine Sirač u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Obrazloženje Nacrta Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač (20.07.2020. - 20.08.2020.)

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Odluke o komunalnom redu (20.07.2020. - 20.08.2020.)

Nacrt Odluke o komunalnom redu
Obrazloženje nacrta odluke o komunalnom redu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač (15.07.2020. - 15.08.2020.)

Nacrt Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Obrazloženje nacrta Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač (05.07.2020. - 05.08.2020.)

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Obrazloženje nacrta programa poticanja gospodarstva
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (06.05.2020. - 06.06.2020.)

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Informacija o uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Obrazloženje nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Izvješće o provedenom savjetovanju II

 

Nacrt Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara (26.02.2020. - 26.03.2020.)

Nacrt Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara
Obrazloženje nacrta Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Strategije upravljanja imovinom (17.02.2020. - 17.03.2020.)

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sirač za razdoblje 2020.-2027. godine
Obrazloženje nacrta Strategije upravljanja imovinom
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (17.02.2020. - 17.03.2020.)

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Informacija o uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Obrazloženje nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Izvješće o provedenom savjetovanju
Izvješće o provedenom javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2020. godinu

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2020. godinu
Obrazloženje Nacrta Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2020. godinu
Prilozi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2020. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač

Nacrt Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2020. godinu

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2020. godinu
Obrazloženje nacrta Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2020. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima

Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima
Obrazloženje nacrta odluke o komunalnoj naknadi
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

Nacrt Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Nacrt Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazloženje nacrta Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti

Nacrt Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti
Obrazloženje nacrta Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazloženje nacrta odluke o komunalnoj naknadi
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazloženje nacrta odluke o komunalnom doprinosu
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nacrt odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Nacrt odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
Obrazloženje nacrta odluke o vrijednosti boda
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Informacija o uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Prilog 1
Prilog 2
Izvješće o provedenom savjetovanju
Izvješće o provedenom javnom uvidu

 

 

Pružanje javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Nacrt Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač
Obrazloženje Nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Plan gospodarenja otpadom

Nacrt Plana gospodarenja otpadom
Informacija o uvidu u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. – 2022. godine
Obrazloženje Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. – 2022. godine
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju
Izvješće o provedenom javnom uvidu
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

 

Odluka o porezima

Nacrt Odluke o porezima Općine Sirač
Obrazloženje nacrta odluke o porezima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Odluka o porezima

Nacrt Odluke o porezima Općine Sirač
Obrazloženje nacrta odluke o porezima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrazloženje nacrta pravilnika
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Program potpora poljoprivredi

Nacrt programa potpora u poljoprivredi
Obrazloženje nacrta programa
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Cjenik komunalnih i ostalih usluga

Nacrt cjenika komunalnih i ostalih usluga
Obrazloženje
Izvješće o provedenom savjetovanju

(Broj pregleda: 1949)